Frågor & svar
Remisser

Synpunkter på R:17.11 Ökad flexibilitet i studiestödssystemet

I denna skrivelse ger Naturvetarna och Naturvetarnas Studentråd sina synpunkter på R:17.11 Ökad flexibilitet i studiestödssystemet.
Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna och Naturvetarnas Studentråd välkomnar förslagen som innebär en lösning på den problematiska situation som många av våra studentmedlemmar hamnat i. Naturvetarna ser positivt på de föreslagna förändringarna och att utbildningsdepartementet skyndsamt agerat i ärendet.

22 mars 2011

Läs hela skrivelsen