Frågor & svar
Remisser

Högskolemyndighets- och programkontorets utredning Tre blir två! SOU 2012:1

Detta remissvar avser utredningen om ny myndighetsstruktur inom högskoleområdet Tre blir två! SOU 2012:1.
Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna är på det stora hela positiva, inte minst eftersom förslagen följer den logik som vi menar bör genomsyra hela förvaltningsstrukturen, det vill säga att gransknings- och tillsynsuppgifter bör vara skilt från det mer serviceinriktade arbetet för att undvika jävssituationer och underlätta prioriteringar. 

Läs hela remissvaret

Förslaget finns på Regeringens webbplats