Frågor & svar
Remisser

Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Socialförsäkringsutredningen har lämnat ett antal förslag i syfte att förbättra försäkringsskyddet för de som startar ett företag. Naturvetarna är positiva till förslaget då dessa individer bör ha samma grundtrygghet som andra arbetstagare, speciellt om ambitionen är att fler ska bli egna företagare. 

Publicerad:

I den promemoria som Naturvetarna besvarat utvecklas de förslag som avser beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) när företaget är i uppbyggnadsskede. För en försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och som bedriver näringsverksamhet ska det generella uppbyggnadsskedet förlängas från 24 till 36 månader.

Detsamma ska gälla för den som bedriver näringsverksamhet i ett aktiebolag. De ska också under en tid om 36 månader få SGI av anställningen i aktiebolaget beräknad till vad som minst motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning.

För att flera ska våga starta företag behöver tryggheten för företagare öka i uppbyggnadsskedet enligt förbundet. Situationen när ett företag startas är likartad oavsett om företaget bedrivs som enskild näringsverksamhet eller i aktiebolagsform. Därför är Naturvetarna positiva till båda huvudförslagen i detta pm, att utöka uppbyggnadsskedet till 36 månader samt att samma regler ska gälla för de som bedriver näringsverksamhet i aktiebolagsform. Förbundets mening är att alltfler individer framöver kommer att bli så kallade kombinatörer, varför det är viktigt att det finns en god grundtrygghet oavsett vilka källor en individ får sin inkomst ifrån.

Läs hela remissvaret här

Kommentarer

Kommentera