Frågor & svar
Remisser

Naturvetarnas svar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

Naturvetarna ger i detta remissvar sina synpunkter på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020.
Publicerad: Uppdaterad:

Med Horizon 2020 tas ett nytt grepp över den europeiska forskningspolitiken med många bra ambitioner. Intrycket är att man lyssnat till den kritik som förts fram kring de tidigare ramprogrammen, inte minst kring svårtillgängligheten, krångligheten och de långa ledtiderna. Intentionen tycks vara att åtgärda de stora problemen.

Läs hela remissvaret