Frågor & svar
Remisser

Remiss Några frågor om offentlighet och sekretess

Naturvetarna har yttrat sig om över Justitiedepartementets remiss Några frågor om offentlighet och sekretess Ds 2016:2, framförallt kapitlel 7 om skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna tillstyrker förslaget i kapitel 7 i sin helhet då vi har flera olika professioner i offentlig verksamhet som är utsatta för hot, och i extrema fall våld, i en utsträckning som är helt oacceptabel.

Att skyddet för offentliganställdas personliga förhållanden nu föreslås utsträckas till att gälla alla offentliganställda är något som förbundet arbetat för under lång tid. Inte minst då problematiken, som också konstateras i remissen, i sin förlängning är ett hot mot demokratin.

Läs remissvaret Några frågor om offentlighet och sekretess