Frågor & svar
Remisser

Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

Utredningen om tryggare och effektivare studier (2017:06) har i sitt delbetänkande Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) förslagit en rad förändringar som avser studenters sjukskrivning och rehabilitering. 

Publicerad:

Naturvetarna välkomnar många av utredningens förslag som kan innebära stora förbättringar för våra studenter.

Däremot avstyrker Naturvetarna utredningens förslag för hur kompensationen för en sjukskrivning ska gå till och bedömningen av hur sjuk studenten har varit. Naturvetarna anser att det ska vara en läkarbedömning som ska avgöra i vilken omfattning studenten är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga likhet med hur det är i sjukförsäkringssystemet i övrigt.

Läs hela Naturvetarnas yttrande

Kommentarer

Kommentera