Frågor & svar
Remisser

Naturvetarnas remissvar om tre nya län

Naturvetarnas yttrande avseende Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län  (SOU 2016:48)

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna har fått möjlighet att yttra sig över Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48. Förbundet är kontaktförbund för Saco-S på länsstyrelserna, vilket innebär att Naturvetarna har flest medlemmar av alla Saco-förbund på länsstyrelserna. Naturvetarna har i denna egenskap tillsett att Indelningskommittén kunnat möta samtliga ordföranden för Saco-S-föreningar på länsstyrelserna. I remissvaret uttrycker förbundet att man gärna fortsätter dialogen med kommittén. Naturvetarna står självfallet också till förfogande kring olika faktaunderlag som utredningen kan vara i behov av.

Läs Naturvetarnas remissvar om tre nya län här.