Frågor & svar
Remisser

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet (DS 2017:9)

Naturvetarna har yttrat sig över remissen Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet (DS 2017:9) till Saco. Förbundets övergripande synpunkt är att det är en bra ambition att försöka stärka individens rehabilitering inom ramen för rehabiliteringskedjan. Förslagen missar dock många av de konkreta problem som Naturvetarna stöter på i rehabiliteringsärenden avseende våra medlemmar och behöver enligt förbundet förtydligas i vissa delar. 

Publicerad: