Frågor & svar
Remisser

Naturvetarnas remissvar - Oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Oredlighetsutredningen föreslår bland annat inrättandet av en ny myndighet som ska utreda misstankar om oredlighet i forskning, en lagfäst definition av oredlighet i forskning samt förslag om rättssäkerhet för anmälare och anmälda. Naturvetarna anser att många av förslagen är bra och delar utredningens slutsats att opartiskhet, enhetlighet och tillförlitlighet bäst uppnås med ett fristående organ för utredning av misstankar om oredlighet.

Publicerad:

Den som blir anmäld hamnar däremot i en utsatt position och för att uppnå fullgod rättssäkerhet behöver förslagen kompletteras, framförallt vad gäller sekretesskyddet för den utpekades identitet under utredningens gång.

Naturvetarna anser även att all forskning med offentlig finansiering ska kunna utredas av Oredlighetsnämnden så som är fallet i Danmark och Norge, samt att oredlighet i den privata sektorn ska kunna utredas. 

Läs Naturvetarnas remissvar.