Frågor & svar
Remisser

Naturvetarnas svar på behörighetsutredningens betänkande, Kompetens och ansvar

Detta remissvar behandlar frågan om legitimation för yrkesgruppen cytodiagnostiker, men inledningsvis vill vi även nämna något om krav på praktiktjänstgöring för legitimation.
Publicerad: Uppdaterad:

28 februari 2011

Läs hela remissvaret