Frågor & svar
Remisser

Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet

Detta är Naturvetarnas yttrande avseende remissen Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49).

Publicerad: Uppdaterad:

Regeringen vill förbättra svenska universitets och högskolors förutsättningar att bedriva utbildning och forskning på internationellt hög nivå och föreslår därför en ny form för organisering. Tanken är att lärosätena som högskolestiftelser ska få större handlingsutrymme och därmed bättre möjligheter att hantera dagens och framtidens omvärldsförändringar.

Naturvetarna är positiva till den principiella idén om att hitta alternativa organisationsformer. Dock är förslaget Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad autonomi inte tillfredsställande. Förslaget är så svepande och konsekvensanalysen så skissartad att det inte är möjligt att göra en rimlig konsekvensanalys av vad det skulle innebära för Naturvetarnas medlemmar och/eller för verksamheten vid de lärosäten som berörs. 

Läs hela remissvaret

Kommentarer

Kommentera