Frågor & svar
Remisser

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos en arbetsgivare föreslås nu höjas från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

Publicerad:

Naturvetarna välkomnar förslaget som förbättrar möjligheterna för företag som våra medlemmar arbetar på, att bedriva forskning och utveckling.

Läs hela remissvaret här.