Frågor & svar
Remisser

Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Naturvetarna har svarat på Arbetsmiljöverkets remiss Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Syftet med förslaget är att ta fram samlade föreskrifter för att hejda ökningen av psykosociala arbetsskador.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna anser att föreliggande förslag är ett stort fall framåt jämfört med nuläget kring föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Målsättningen är också god, genom att ta fram samlade föreskrifter inom det psykosociala området hindra negativ utveckling av ohälsan. Ett delmål är att antalet anmälda arbetsskador/arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala orsaker (inklusive hot och våld) inte ska fortsätta öka mellan 2012 och 2016.

Däremot anser Naturvetarna att det krävs en hel del förtydliganden för att målsättningen med att ta fram föreskrifterna ska kunna uppnås. Vi anser att tillsynsarbete ska nämnas som ett starkt psykiskt påfrestande arbete i föreskriften. Detta eftersom kartläggningar av förbundet har visat att våra professioner inom djurskydd, livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn är väldigt utsatta. Vidare bör en skrivning om hur arbetsgivare ska hantera hot på nätet införas under allmänna råd.

Slutligen anser Naturvetarna att en skrivning ska införas som belyser att man alltid ska se ett IT-system som en del av verksamheten, som ska analyseras lika omfattande inför ett införande som en organisationsförändring. Det måste tydliggöras att IT-utveckling inte kan ses som exogen verksamhetsutveckling utan att arbetsgivare alltid bör verka för en bred samverkan i organisationen även om IT-frågor.

Läs hela Naturvetarnas yttrande

Kommentarer

Kommentera