Frågor & svar
Remisser

Naturvetarnas inspel inför regeringens forskningspolitiska proposition

Med denna skrivelse vill Naturvetarna lägga fram sina synpunkter och rekommendationer inför regeringens arbete med den forskningspolitiska propositionen. Naturvetarna anser att det föreligger stora brister i hur lärosätena tar sitt arbetsgivaransvar.
Publicerad: Uppdaterad:

Inledningsvis informerar Naturvetarna om några resultat från en undersökning av forskningsvillkor i olika verksamhetsformer som Naturvetarna genomfört under 2011.

30 november 2011

Läs hela skrivelsen