Frågor & svar
Remisser

EU-kommissionen: öka harmoniseringen av erkännande av kompetenser och färdigheter inom Europa

EU-kommissionen har utlyst en öppen konsultation om hur man kan öka harmoniseringen av erkännande av kompetenser och färdigheter inom Europa. Naturvetarna gav sina synpunkter i form av ett papper.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna ifrågasätter huruvida det verkligen är bristen på gemensamma regler för erkännande av kompetenser som är det främst hindret för rörlighet i Europa. Vi tror att både språkskillnader och skillnader mellan medlemsländernas utbildningssystem är betydligt viktigare.

Vi understryker också att varje nytt initiativ som handlar om kunskaper och kvalifikationer måste kommunicera med redan existerande direktiv. Framförallt är det problematiskt att "skills and qualifications"-harmoniseringen frikopplas från processen med utbildningsharmonisering.

Läs hela pappret