Frågor & svar
Remisser

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Naturvetarna har besvarat betänkandet om en långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).

Publicerad:

Styr- och resurstilldelningsutredningen lämnar många förslag som kan leda till en förbättrad styrning av våra universitet och högskolor. Vi vill se att de genomförs, men i samband med det måste också anställningsvillkoren förbättras - staplingen av visstidsanställningar inom akademin måste upphöra. 

Läs hela remissvaret här