Frågor & svar
Remisser

Djurskyddsinspektörernas Riksförenings (DIRF) remissvar på Jordbruksverkets Föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll, SJVFS 2008:67

Djurskyddsinspektörernas Riksförening (fortsättningsvis DIRF) lämnar härmed sina synpunkter på föreslagna förändringar av Jordbruksverkets föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll. Naturvetarna stödjer DIRF`s remissvar.
Publicerad: Uppdaterad:

Inledningsvis vill DIRF slå fast att huvudsyftet med Sveriges djurskyddskontroll måste
vara att jobba för ett gott djurskydd. Den svenska djurskyddslagen omfattar alla djur
hållna i fångenskap och gör ingen värdering mellan djurslag. DIRF anser därför att den negativa trend vi idag ser för djurskyddet avseende sällskapsdjur måste hanteras på ett tydligare sätt i föreskriften och även normalkontroller för sällskapsdjur behandlas i föreskrifterna.

25 maj 2011

Läs hela remissvaret