Frågor & svar
Remisser

Begränsningar i föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73

Naturvetarna har fått möjlighet att yttra sig över Utredningen om en modern föräldraförsäkrings delbetänkande Begränsningar i föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73.

Publicerad:

Utredningen föreslår att en begränsning av rätten till föräldrapenning knyts till tidpunkten för när ett barn blir bosatt i Sverige. Förslaget förväntas bidra till att nå en snabbare etablering på arbetsmarknaden för framförallt kvinnor, och därigenom bidra till förbättrad jämställdhet i form av ökad ekonomisk självständighet för kvinnor på kort och lång sikt.

Naturvetarna är positiva till förslagen i delbetänkandet men anser att det är av yttersta vikt att man tillser att individer inte blir lidande av processer de inte kan råda över. En ökad internationell mobilitet bör också uppmuntras på något sätt i socialförsäkringsbalken. Slutligen är förbundets medskick i det fortsatta utredningsarbetet att man bör betänka att slå ett slag för ett samordnat och överskådligt socialförsäkringssystem för framtiden, oavsett om inkomsten kommer från anställning, uppdrag, utbildningsbidrag eller stipendium. Du kan läsa hela yttrandet här.

Kommentarer

Kommentera