Frågor & svar
Remisser

Ändringar i föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård

Naturvetarna har fått möjlighet att inkomma till Jordbruksverket med ett yttrande avseende förslag till ändringar i föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Publicerad:

Studenter vid universitet får i nuläget endast arbeta på nivå 3 och inte behandla hästar överhuvudtaget förutom med de arbetsuppgifter som omfattas av undantag på nivå 1. Detta var dock inte avsikten med föreskrifterna utan Jordbruksverket anser att dessa studenter är fullt kapabla att utföra samtliga uppgifter som omfattas av undantag på nivå 2. Skälet till att denna situation har uppstått är att Jordbruksverket tidigare missat att lägga till studenterna till nivå 2.

Naturvetarna är positiva till att Jordbruksverket i denna remiss hanterar de följdändringar för universitetsstudenter som glömts bort. Förbundet ser universitetsstudenter som mer lämpade än djurvårdare att utföra dessa arbetsuppgifter och om utbildningen läggs upp på rätt sätt, till exempel att moment med koppling till dessa arbetsuppgifter avhandlas tidigt under utbildningen, kan förhoppningsvis en god patientsäkerhet också säkras.

Läs hela Naturvetarnas remissvar här