Frågor & svar
Remisser

Agenda 2030 och Sverige

Naturvetarna har besvarat slutbetänkandet av Agenda 2030-delegationen "Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet" SOU 2019:13.

Publicerad:

Förbundet delar de allra flesta av utredningens förslag och tillstyrker i stora delar slutbetänkandet. Naturvetarnas vision är att "Naturvetare skapar världens framtid" men om Sverige ska ha någon chans att klara att nå många av dessa mål behövs det ett större utbud av individer med naturvetenskaplig högskoleutbildning.

Det behövs en rejäl satsning på naturvetenskap på alla nivåer i hela utbildningssystemet, för att fler naturvetare ska utbildas. Förutom detta lyfter förbundet även att det behövs ett nytt system för kompetensutveckling och livslångt lärande samt flexibla och hållbara lösningar för individen på arbetsmarknaden parallellt, för att Agenda 2030-målen ska kunna uppnås.

Läs hela remissvaret här