Frågor & svar
Remisser

VINNOVAs modell för att värdera lärosätenas samverkan

Naturvetarna ger synpunkter på VINNOVAs förslag på modell om hur lärosätenas samverkan med det omgivande samhället kan värderas.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna är positiva till VINNOVAS förslag. Inte minst är vi glada över att målet varit att skapa en modell där samverkan "definieras som en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta, både för lärosäten och samverkanspartners" och där samverkan är integrerad snarare än ses som en enskild verksamhet i lärosätenas processer. Vi menar att detta är ett helt nödvändigt förhållningssätt för att högkvalitativ och långsiktigt fungerande samverkan ska kunna komma till stånd. Av denna anledning bedömer vi de principer som ligger till grund för modellen som högst rimliga.

Läs Naturvetarnas kommentarer till VINNOVAs förslag till modell för att värdera samverkan

Läs hela förslaget från VINNOVA

Kommentarer

Kommentera