Frågor & svar
Remisser

Skatteincitament för FoU

Detta är Naturvetarnas svar på remissen Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:16). Remissen är ett delbetänkande av den pågående Företagsutredningen som har i uppdrag att se över strukturerna för svenska företag (typ). Denna presenteras dock inte förrän 2014.

Publicerad: Uppdaterad:

Det som föreslås i remissen är att det ska bli möjligt för FoU-företag att få sänkt arbetsgivaravgift för de personer som arbetar (minst 75%) med FoU. Syftet är att göra det mer lönsamt för företag att investera i FoU och på sikt öka satsningarna på FoU i Sverige.

Naturvetarna är principiellt positiva till ambitionen att öka FoU eftersom vi tror att det både är bra för Sverige som land (FoU=tillväxtskapande) och för våra medlemmar eftersom fler FoU-projekt i längden förhoppningsvis leder till fler FoU-jobb. Vi ställer oss dock något tveksamma till huruvida just sänkt arbetsgivaravgift är det enda eller mest effektiva sättet att öka FoU-satsningarna.

Läs hela remissvaret