Frågor & svar
Remisser

Remiss om klinisk forskning

Naturvetarna har svarat på remissen om hur samordningen av den kliniska forskningen kan förbättras och effektiviseras.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna är positiva till förslaget men beklagar att utredningen inte gått ännu längre. Vi uppmärksammar också om ett par svagheter som vi tycker saknas i utredningen, bland annat konkretisering av hur incitamentsstrukturer skulle kunna se ut för att få forskare inom akademin att bli mer benägna att engagera sig i klinisk forskning.

Läs hela remissvaret

Läs utredningen på regeringens webbplats