Frågor & svar
Remisser

En kommunallag för framtiden

Naturvetarna har svarat på slutbetänkandet En kommunallag för framtiden. Förbundet välkomnar en ny kommunallag då nuvarande lagstiftning är från 1992 och den kommunala verksamheten har blivit mer komplex sedan dess. Remissvaret fokuserar på hur den jävsproblematik som förekommer i kommuner runtom i Sverige kan motverkas.

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna har många medlemmar som arbetar i kommuner runtom i Sverige. Behovet av naturvetenskaplig högskolekompetens i de kommunala verksamheterna lär vara fortsatt stort framöver. Naturvetares kunskap behövs i allt från nutritionsfrågor, för god hälsa i en ålderstigande befolkning, till att sätta upp miljömål lokalt, för att skapa en långsiktigt hållbar miljö.

Förbundet har bland annat många medlemmar som arbetar med tillsynsfrågor - miljö- och hälsoskydd samt livsmedel - i kommuner. Undersökningar som genomförts visar att inspektörerna ofta upplever försök till otillbörlig påverkan från förtroendevalda när det avser tillsynsärenden. De målkonflikter - eller jävsproblematik hos förtroendevalda om man så vill - som kan uppstå mellan de professionella yrkesutövarna och de förtroendevalda är vanligast förekommande i små kommuner.

Relationen och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda tror Naturvetarna är en väldigt viktig fråga att få till på ett bättre sätt i en ny kommunallag. Förbundet anser att det, i motsats till utredningens slutsatser, bör vara möjligt för en anställd att kunna få en avvikande mening antecknad även där beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Naturvetarna anser även att tjänstemän ska ha möjlighet att uppge sin uppfattning, i underlaget, i ett ärende som är föremål för beslut.

När det gäller den kommunala revisionen anser förbundet att utredningens förslag inte är tillräckligt, en oberoende och professionell revision är nödvändig för att kunna synliggöra när det förekommer otillbörligheter i kommunal verksamhet.

Läs hela Naturvetarnas yttrande här

Kommentarer

Kommentera