Frågor & svar
Råd och stöd

Yttrande till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

Om du söker arbetstillstånd i Sverige eller ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan Naturvetarna yttra sig om arbetsgivaren i vissa fall.

Yttrande till Migrationsverket

Om du är medborgare i ett land utanför EU krävs i de flesta fall att du har arbetstillstånd för att kunna ta en anställning i Sverige. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige.

På Migrationsverkets webbplats hittar du information om vilka regler som gäller för att få ett arbetstillstånd och vilka krav som finns på arbetsgivare som ska anställa någon från ett land utanför EU.

Fackförbund ska få tillfälle att lämna synpunkter över anställningserbjudandet är för att säkerställa att löne- och anställningsvillkor inte är sämre än vad som gäller enligt kollektivavtal eller som är brukligt inom yrket eller branschen. Naturvetarna lämnar yttrande till Migrationsverket endast om arbetsgivaren har kollektivavtal och om vi har tillräcklig information om arbetsgivaren.

Yttrande till Arbetsförmedlingen

Innan en person påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program/insats hos en arbetsgivare ska Arbetsförmedlingen samråda med det aktuella fackförbundet för att säkerställa att lön och villkor motsvarar kollektivavtal inom yrket eller branschen. Samrådet ska ske innan insatsen inleds.

Naturvetarna lämnar yttrande till Arbetsförmedlingen om vi har tillräcklig information om arbetsgivaren.

Mer information

Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för mer information om yttrande till Migrationsverket och till Arbetsförmedlingen. 

Senast uppdaterad: