Frågor & svar
Råd och stöd
Grupp kollegor diskuterar

Vilken karriärväg vill du ta?

Naturvetare har ofta breda karriärmöjligheter. Vad som är "rätt" karriärväg för dig kan bara du själv avgöra. Ett byte av bransch och arbetsmarknadssektor vara vara ett exempel på hur du kan utvecklas, och även din lön. 

För att hitta en karriär som du trivs med behöver du fundera igenom vad du är bra på, vad du tycker är roligt och stimulerande, och hur din kompetens kan användas. Ta också reda på vilka drivkrafter du har och vad som är viktigt för dig i yrkeslivet. Att ha rätt kompetens på rätt plats gagnar både individen, arbetsgivaren och samhället.

 

Gör din karriärplan

Börja med att fundera på vad du vill och vilka insatser och aktiviteter du behöver göra för att nå dit. Det kan handla om allt från seminarier och kompetensutveckling till att se över dina nätverk. Sätt upp mål för framtiden, både långsiktiga och kortsiktiga mål. Hur ser ditt drömjobb ut? Vad vill du med ditt arbete? Vad vill du göra om ett år, tre år och fem år?

Gör en egen karriärplan för att sammanställa dina tankar och värderingar kring vart du vill i ditt arbete. 

Kom ihåg att du har värdefulla kompetenser både som naturvetare och individ. De innefattar både den kunskap och de färdigheter och erfarenheter som du skaffat dig hittills, liksom dina personliga styrkor och drivkrafter. Inventera din kompetens med jämna mellanrum och fundera på hur du får användning av den i din nuvarande sysselsättning, eller hur du skulle vilja använda den i ett framtida arbete.

Genom individuell karriärrådgivning kan vi stötta dig i att utveckla din karriär i den riktning du önskar utifrån dina individuella kompetenser, intressen och förutsättningar.

 

Byte av bransch och arbetsmarknadssektor

Naturvetare har många möjligheter på arbetsmarknaden. De arbetar bland annat inom näringslivet, på myndigheter, högskolor, kommuner och regioner, och inom ett flertal branscher. 

Fundera på om du kan använda din kompetens och utvecklas inom ett nytt område på arbetsmarknaden. På våra arbetsmarknadssidor för naturvetare kan du läsa mer om var naturvetare arbetar. 

Här nedan kan du läsa om några vanliga karriärvägar för naturvetare, men det finns så klart många fler vägar att gå. 

 

Forska

För många är forskarutbildningen ett riktigt karriärlyft. Det är också ofta en nödvändighet om du vill etablera dig som specialist. Tänk dock på att det finns relativt få specialisttjänster och att du kan behöva flytta, även utanför Sverige, för att få det jobb du vill ha.

En forskarexamen ger mycket mer än ren sakkompetens. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt och kan ta till dig nya forskningsresultat. Det är värdefullt om du ska arbeta inom näringslivet, där du måste kunna inhämta ny kunskap för att lösa problem och för att utveckla verksamheten och dig själv professionellt.

Efter forskarexamen bedriver vissa naturvetare egen forskning och etablerar sin egen forskargrupp inom akademin. Andra lämnar akademin för att arbeta på exempelvis forskningsintensiva företag. 

 

Bli chef

Om du är intresserad av människor, har ett smittande engagemang och ledaregenskaper kanske du ska fundera på en chefskarriär. Att arbeta som chef är både utvecklande och lärorikt. Som chef får du stort ansvar för verksamhet och personal.

Vill du ta nästa steg i karriären och bli chef är ett tips att kompetensutveckla dig i ledarskapsfrågor.

Läs mer om vad vi erbjuder dig som chefsmedlem

 

Starta företag

Att starta eget företag innebär att du kan arbeta med det du anser ha stor potential ute hos andra arbetsgivare eller kunder. Det innebär stor frihet och gott om utmaningar som berikar dig och din karriär. Läs mer om vad vi erbjuder dig som egenföretagare. 

Senast uppdaterad: