Frågor & svar
Råd och stöd

Jobba utomlands

Att arbeta utomlands är både spännande och berikande. Det ger bra erfarenheter, både på det professionella och det privata planet.

När du söker jobb i ett annat land är det bra att läsa på om landet och hur en ansökan ska utformas, det kan skilja sig åt från land till land. En grundregel är att du alltid ska skriva din ansökan på samma språk som platsannonsen är skriven på. Det gäller även ett jobb i Sverige, om annonsen är på ett annat språk än svenska.

För att kunna söka jobb effektivt är det bra att få sina betyg och intyg översatta. Anlita i så fall en professionell översättare, så att formuleringarna blir korrekta.

Förberedelser

Innan du ger dig iväg finns det en del saker att ta reda på och ordna med. Här är några frågor att fundera på innan du tackar ja till ett arbete utomlands:

 • Vad händer om du blir arbetslös?
 • Vad händer om du behöver vara föräldraledig?
 • Hur påverkas din pension?
 • I vilket land ska du betala skatt?
 • Vad händer om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka?
 • Vad händer om jag behöver avbryta min anställning i förtid?
 •  Vad händer om min partner eller mina barn blir sjuka eller råkar ut för en olycka?

För att ta reda på vad som gäller i det land där du ska arbeta behöver du kontakta svenska och utländska myndigheter samt andra instanser, till exempel:

 • Försäkringskassan
 • din nya arbetsgivare
 • ditt försäkringsbolag
 • Akademikernas a-kassa
 • arbetslöshetsförsäkringen i utlandet
 • skattemyndigheten i Sverige och i utlandet

Anställningsavtal

Följande delar bör finnas med när du skriver ett anställningsavtal med en utländsk arbetsgivare.

 • Parter (arbetstagare, arbetsgivare) 
 • Arbetsplats
 • Tjänstetitel och kort beskrivning av ansvarsområde
 • Anställningstid, när den börjar och – om tjänsten är tidsbegränsad – när den avslutas
 • Eventuellt kollektivavtal eller lagar som är tillämpbara på anställningen
 • Försäkringar (olycksfall, sjukdom samt pension)
 • Uppsägningstid
 • Lönen (storlek, utbetalningsfrekvens och valuta)
 • Arbetstid
 • Semesterrätt
 • Ersättning vid semester, sjukfrånvaro och föräldraledighet
 • Övriga förmåner: bostad, skola för barnen, med mera.

Har du barn i skolåldern måste du ta reda på hur skolorna fungerar. Om de lokala skolorna inte är ett alternativ, kan det bli nödvändigt att ta upp frågan med din tilltänkta arbetsgivare. Avgifterna till internationella skolor är höga och om du kan få arbetsgivaren att stå för kostnaderna är mycket vunnet.

Kontakta Naturvetarnas medlemsrådgivning för att få rådgivning kring anställningsavtalet innan du skriver på.

Socialförsäkringar

Huvudprincipen är att den som arbetar inom EU eller i ett EES-land omfattas av arbetslandets socialförsäkringssystem, om man inte är utsänd av ett svenskt företag. De som däremot arbetar utanför EU/EES omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet under det första året. Därefter faller man ur det svenska trygghetssystemet. För anställda vid statlig myndighet som är stationerade utomlands enligt URA kan arbetsgivare teckna en försäkring hos Kammarkollegiet.

Övriga försäkringar

De försäkringar som Naturvetarmedlemmar tecknat genom Akademikerförsäkring (barn-, liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring) gäller inom Europa och i övriga världen under vissa förutsättningar. Men eftersom villkoren kan ändras och speciella förhållanden gälla, bör du alltid kontakta Akademikerförsäkring innan du flyttar. Detsamma gäller om du har ett annat försäkringsbolag.

A-kassa och inkomstförsäkring

Vanligtvis omfattar svensk arbetslöshetsförsäkring den som är utsänd av en svensk arbetsgivare, och där skatt och sociala avgifter betalas i Sverige. I övriga fall bör man vara med i en arbetslöshetsförsäkring i det land man arbetar i. Men reglerna är snåriga och du bör alltid ta kontakt med Akademikernas a-kassa för information om vad som gäller.

Naturvetarnas inkomstförsäkring gäller för de arbetslösa medlemmar som
är berättigade till ersättning från Akademikernas a-kassa. Om du är med i Akademikernas a-kassa, fortsätt därför gärna att vara medlem i Naturvetarna när du är utomlands. Kontakta Naturvetarnas inkomstförsäkring för mer information om vad som gäller just dig.

Fackligt medlemskap

Det kan vara klokt att gå med i ett fackförbund i det nya landet, om en sådan finns. Du kan fortfarande vara medlem i Naturvetarna när du arbetar utomlands. Du är välkommen att kontakta oss för att exempelvis få råd från vår medlemsrådgivning och karriärservice. Du får dessutom rabatt på medlemsavgiften till föreningen Svenskar i världen, som bland annat ger råd vid ut- och hemflytt och anordnar seminarier och kurser.

Om du är anställd utanför Norden är avgiften till Naturvetarna reducerad, läs mer här. Du kan meddela Naturvetarna om du blir anställd utanför Norden genom att mejla medlemsadministrationen.

Om du arbetar för en svensk arbetsgivare utomlands eller är anställd inom Norden baseras din avgift på din inkomst. Här hittar du medlemsavgifterna till Naturvetarna.

För dig som ska arbeta i ett nordiskt grannland kan du bli gästmedlem i deras motsvarighet till Naturvetarna. Gästmedlemskapet är gratis i ett helt år och du får samma råd och stöd som ordinarie medlemmar. Läs mer om nordiskt gästmedlemskap.

Projekt

Ditt första Eures-jobb

Gör det lättare att flytta, att arbeta och att rekrytera ungdomar i Europa.

Vad är ditt första Eures-jobb?

Det är ett EU-mobilitetsprojekt som ska hjälpa unga arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens. Projektet ger även stöd till arbetsgivare för rekrytering av ungdomar.

Projektet gäller arbetssökande 18-35 år och arbetsgivare från ett EU-land, Norge eller Island.

Ditt första Eures-jobb hanterar till största delen jobb, men trainee ingår också som en liten del. Trainee hanteras av projektpartnern Azorerna (IEFP). Lärlingsplatser ingår däremot inte. Projektet pågår fram till om med sista januari 2019.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats. 

Har du frågor om projektet? Kontakta Anna-Lena Nordén, ombudsman på Naturvetarna. 

Reactivate and relocate

Reactivate och relocate gör det lättare att flytta, arbeta och att rekrytera personer över 35 år i Europa.

Vad är Reactivate and relocate?

Arbetsförmedlingen driver EU-mobilitetsprojektet Reactivate och relocate. Reactivate är ett projekt som är öppet för arbetslösa personer över 35 år, och för arbetsgivare med rekryteringsbehov (fokus på små och medelstora företag) från alla EU-länder.  Syftet är att matcha arbetsgivare som har svårtillsatta lediga tjänster med kvalificerade kandidater i Europa. Projektet pågår till slutet av maj 2018.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Har du frågor om projektet? Kontakta Anna-Lena Nordén, ombudsman på Naturvetarna. 

Senast uppdaterad: