Frågor & svar
Råd och stöd

Informationsmaterial inom staten

Som förtroendevald inom staten tillhandahåller Saco-S rekryteringsmaterial, mallar och handböcker med mera för att ge dig stöd i ditt uppdrag.

Rekryteringsmaterial på Saco-S webbplats

Broschyrer och informationsmaterial om bl.a. lönepolitik, lönesättande samtal och strukturförändringar

 

Handböcker

På Saco-S webbplats kan du ladda ner och beställa flera handböcker: 

Handbok för förtroendevalda

Arbetstagarnyckeln

 

Mallar för föreningsarbetet

Saco-S har ett flertal informationsmallar för powerpoint, brev och affischer som du kan ladda ner på deras webbplats. 

Till Saco-S mallar

 

Stöd för lönestatistik

Saco-S har tagit fram ett antal diagram som ni kan använda för att analysera hur lönebilden och löneutvecklingen ser ut inom er verksamhet. Med fördel kan ni använda diagrammen både i förberedelserna inför lönerevision och i avstämningen efter lönerevision.

Till Saco-S statistikstöd för förtroendevalda

 

Lokala restidsavtal

Saco-S har tagit fram en vägledning inför lokala förhandlingar om avtal som reglerar villkoren vid tjänsteresor (restidsavtal). Den kan också användas i arbetet med att ta fram lokala resepolicys. 

Information om Saco-S vägledning om lokala restidsavtal

Villkoren för medarbetare som reser i tjänsten regleras i lokala kollektivavtal, ofta benämnda restidsavtal. Dessa avtal kan se väldigt olika ut, vilket återspelar de olika förutsättningar och behov som finns i respektive verksamhet. Eftersom förhållandena kan förändras över tid kan även dessa avtal behöva ses över regelbundet

Vägledning för lokala Saco-S-föreningar gällande restidsavtal

 

Övrigt material

Arbetsbrister

Senast uppdaterad: