Frågor & svar
Råd och stöd

Informationsmaterial inom privat sektor

Som förtroendevald inom privat sektor finns rekryteringsmaterial, mallar för Akademikerföreningar, samt handböcker som ger dig stöd i ditt uppdrag. 

Sveriges Ingenjörer har en samordnande funktion för Akademikerföreningar inom privat sektor. Här kan du ladda ned och beställa informationsmaterial som exempelvis handböcker och stöd för rekrytering och information.

Allt stöd hittar du här på Sveriges Ingenjörers webbplats

Har ni inte någon akademikerförening? Tips på hur du hittar medlemmar och ordnar ett informationsmöte finns på www.akademikerforening.se 

Under avsnittet Bilda finns också användbara mallar att ladda ner: 

  • Checklista årsmöte
  • Kallelse
  • Stadgar
  • Protokoll

 

Facklig handbok

 omslag

Handbok: Din roll och ditt uppdrag

 

PTK:s material för ledamöter

"Ta plats!" är PTK:s webbutbildning och skrifter om rollen som arbetstagarledamot. Perfekt för dig som är eller vill blir arbetstagarnas representant. 

 

Lokala webbplatser

Lokala Sacoföreningar, Sacoråd eller Akademikerföreningar kan skapa egna webbplatser under Sacos paraply. Syftet är att underlätta för lokalföreningar att kommunicera med medlemmar på arbetsplatsen.

För medlemmarna är det viktigt att det finns information om aktiviteter, liksom möjlighet att följa styrelsens arbete.

Sacos ansvarar för tekniken och ramverket gör det enklare. Nyheter från Saco uppdateras direkt från dem, och lokalföreningen tar hand om den redaktionella biten och aktuella nyheter från den specifika för arbetsplatsen.

Läs mer och gör en intresseanmälan för din lokalförening på Sacos webbplats

Senast uppdaterad: