Frågor & svar
Råd och stöd

Anmäl uppdrag inom privat sektor

När er lokalförening haft årsmöte är det viktigt att styrelsen anmäler till Naturvetarna vilka som är förtroendevalda. Då kan vi ge dig rätt information och stöd.

Om ditt uppdrag har upphört innan mandatperioden gått ut, mejla till fortroendevald@naturvetarna.se för avanmälan.

Anmäl styrelse

Du ska ha ett registrerat uppdrag för att till exempel kunna få medlemslistor från Naturvetarna. Du ska också anmäla förtroendeuppdragen till Sveriges Ingenjörer via akademikerforening.se, då de har en samordnande funktion inom privat sektor. 

Du ska även anmäla förtroendeuppdrag till arbetsgivaren för att omfattas av Lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Inom privat sektor räcker det med att lämna årsmötesprotokollet till arbetsgivaren om de efterfrågar det. 

Fyll i formuläret nedan för att anmäla den nya styrelsens ledamöter som förtroendevalda. Observera, vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet.

Anmäl förtroendeuppdrag i styrelse

Ange följande uppgifter för respektive styrelsemedlem: 

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)
 • Om personen är medlem i annat Sacoförbund, ange vilket

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. 

Anmäl kontaktperson

Kontaktpersoner utses av föreningsutvecklarna som arbetar för samtliga Sacoförbund. Du ska också anmäla uppdraget till Sveriges Ingenjörer via akademikerforening.se, då de har en samordnande funktion inom privat sektor.

Kontaktpersoner kan finnas då arbetsplatsen inte har en förening. Om arbetsgivaren har kollektivavtal omfattas kontaktpersonen av förtroendemannalagen. 

Observera att vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet. 

Anmäl uppdrag som kontaktperson

Ange följande uppgifter för respektive kontaktperson: 

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)
 • Om personen eventuellt efterträder någon, ange vem

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. 

Senast uppdaterad: