Frågor & svar
Råd och stöd

Anmäl uppdrag inom kommun och region

När er lokalförening haft årsmöte är det viktigt att styrelsen anmäler till oss vilka som är förtroendevalda. Då kan vi ge dig rätt information och stöd.

Om ditt uppdrag har upphört innan mandatperioden gått ut, mejla till fortroendevald@naturvetarna.se för avanmälan.

Anmäl styrelse

Du ska ha ett registrerat uppdrag för att till exempel kunna få medlemslistor.

Du ska även anmäla förtroendeuppdrag till arbetsgivaren för att du ska omfattas av Lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du får ett intyg från oss som du kan lämna till arbetsgivaren med din skriftliga anmälan om förtroendeuppdrag.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla den nya styrelsens ledamöter som förtroendevalda. Observera att vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet.

Anmäl förtroendeuppdrag i styrelse

Ange följande uppgifter för respektive styrelsemedlem: 

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. 

Anmäl arbetsplatsombud

Arbetsplatsombud kan finnas på arbetsplatser där det både finns en förening och där det saknas en förening. Arbetsplatsombuden utses av medlemmar i Naturvetarna på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsplatsombudet representerar dem som fackligt förtroendevald.

Observera att vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om arbetsplatsombudet har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Anmäl uppdrag som arbetsplatsombud

Ange följande uppgifter för respektive arbetsplatsombud: 

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)
 • Om personen eventuellt efterträder någon, ange vem

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om arbetsplatsombudet har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Anmäl förtroendevald i Sacoråd

Inom kommuner och regioner finns ofta ett övergripande Sacoråd eller Sacoförening som bland annat sitter i samverkan. Om du har ett uppdrag i Sacorådet ska det anmälas till Naturvetarna via formuläret nedan.

Det kan se olika ut på olika arbetsplatser hur förtroendevalda med Sacomandat utses. 

Observera att vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om Sacorepresentanten har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Anmäl uppdrag som förtroendevald inom Sacoråd

Ange följande uppgifter för respektive förtroendevald inom Sacorådet: 

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • E-postadress (som personen kan bli kontaktad av medlemmar på)
 • Mandatperiod (vald fr.o.m.-t.o.m.)
 • Om personen eventuellt efterträder någon, ange vem

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om Sacorepresentanten har utsetts utan ett formellt årsmöte, ska två av de medlemmar du representerar kunna intyga att du är vald. 

Senast uppdaterad: