Frågor & svar
Råd och stöd

Anmäl skyddsombud

När er lokala förening eller medarbetarna på er arbetsplats valt skyddsombud som är medlem i Naturvetarna ska det anmälas till oss. Då kan vi kan ge dig rätt information och stöd i ditt uppdrag.

Skyddsombud utses av:

  • Den lokala fackliga föreningen och omfattas då av förtroendemannalagen.
  • Alternativt av medarbetarna om det inte finns en lokal facklig förening, och då har skyddsombud, precis som alla anställda, stöd i arbetsmiljölagen för sitt uppdrag. 

Anmälan av skyddsombud ska göras till den fackliga organisationen och till arbetsgivaren snarast möjligt efter valet. Anmälan ska även lämnas vid omval av tidigare skyddsombud.

Inom vissa verksamheter har man utsett arbetsplatsombud som också är skyddsombud. De ska också anmälas som skyddsombud enligt ovanstående.

Skyddsombud utses normalt på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om uppdraget som skyddsombud upphör tidigare än vad som angetts i anmälan ska arbetsgivaren och den fackliga organisationen underrättas.

Observera att vi kan behöva begära ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om skyddsombudet inte har utsetts av en förening, ska en medlem du representerar kunna intyga att du är utsedd. 

Anmäl uppdrag som skyddsombud

Typ av skyddsombud:

Observera! Vi kan komma att behöva begära in ett protokoll/dokument för att styrka valet. Om skyddsombudet inte har utsetts av en förening, ska en medlem du representerar kunna intyga att du är utsedd. 

Senast uppdaterad: