Frågor & svar
Personuppgifter och dataskydd

Din begäran är mottagen

Naturvetarna återkommer med skriftligt beslut i frågan, ställt till den i medlemsregistret angivna postadressen.

Om du har någar frågor är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet

Senast uppdaterad: