Frågor & svar
På nytt jobb

Nina Österlöf

Nina Österlöf ska jobba med miljökonsekvensbeskrivningar inför vindkraftetableringar på Ecogain. Hon är miljövetare inom ekologi och beteende.

Senast uppdaterad: