Frågor & svar
Om oss

ThinkTank 2030

Naturvetarnas innovationstävling ThinkTank 2030 belönade tre vinnande idéer som ligger helt i linje med FN:s hållbarhetsmål och syftar till att spara och rena vatten, liksom att minska matsvinnet. 

ThinkTank 2030 är en tävling om hållbara lösningar, till nytta för människor, miljö och klimat, för studenter och doktorander på lärosäten i Sverige. 

Vinnarna vinner en prissumma: 

  1. Första pris är 15.000 kr samt individuellt affärsstöd
  2. Andra pris är 10.000 kr
  3. Tredje pris är 5.000 kr

Det vinnande bidraget får även 10 timmars individuellt affärsstöd av Naturvetarnas samarbetspartner Verto. 

 

2020 års vinnare för ThinkTank 2030 

Första pris

 

KTH-studenten Niklas Wallhed vinner första pris i Naturvetarnas idétävling ThinkTank 2030. Med digital koll på bäst före-datum kan matsvinnet i butikerna minska. Priset på varan sjunker när utgångsdatum närmar sig. Läs intervjun med Niklas.

 

Andra pris

Entreprenören Jonatan Persson tar hem andraplatsen i Naturvetarnas idétävling ThinkTank 2030. Med hjälp av spillvärme från industrin kan havsvatten avsaltas. Så mycket som 20 procent av allt färskvatten används i dag i industrin. En pilotanläggning finns redan i dag, nu är en uppskalning på gång. Läs intervjun med Jonatan.

 

Tredje pris

Musikstuderande Julia Derving vinner tredje pris i Naturvetarnas idétävling ThinkTank 2030. Med en vattenräknare monterad på kranen får man direkt besked om vattenförbrukningen. En sporre för att spara vatten, helt i linje med FN:s hållbarhetsmål. Läs intervjun med julia.

 

 

Juryn:

 

uniontounion_200px.png

ThinkTank 2030 finansieras med stöd från Sida genom Union to Union.

Tävlingsvillkor

Naturvetarna förbehåller sig rätten att ändra tävlingsvillkoren och avbryta tävlingen.

Tävlingsbidrag får ej innehålla budskap som har politiska, religiösa, diskriminerande eller på något sätt kränkande inslag.

Prissumman utbetalas under 2020 till den eller de som representerar något av de tre vinnande tävlingsbidragen. Finns det flera deltagare i ett vinnande bidrag betalas vinstsumman ut fördelat lika på antalet vinnande deltagare.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinst kan ej överlåtas.
För 2020 finns inget angivet fribelopp från CSN. Detta betyder att vinstsumman ej påverkar eventuella lån eller bidrag från CSN. Utförlig information om detta finner du på csn.se

Naturvetarna tar ej ansvar för tävlingsbidrag som ej publicerats inom tävlingsperioden, som kommit bort, ej mottagits på ett av Naturvetarna läsbart format eller skadats. Naturvetarna tar ej heller ansvar för eventuella tekniska problem när det kommer till att skicka in ett tävlingsbidrag i textformat.

Tävlingen ThinkTank2030 är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Facebook eller Instagram. Deltagare i tävlingen måste ha en fullständig version av Facebook eller Instagram.

Medlemskap hos Naturvetarna är inget krav för att delta i tävlingen ThinkTank2030, men du som studerar naturvetenskap är välkommen att bli det! Ju fler vi är, desto större möjlighet har vi att förhandla fram flexibla kollektivavtal för naturvetare och stötta fler i deras arbetsliv. Bli medlem här.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Innehåller din video andra personer än dig själv måste du ha deras medgivande, gärna skriftligt. Du avsäger dig, i och med inskickat och publicerat bidrag, framtida krav på ersättning från Naturvetarna.

I samband med ditt tävlingsbidrag intygar du att det är ditt i egenskap av privatperson, framtaget av dig själv eller i grupp med andra privatpersoner.
Du som tävlingsdeltagare äger din presenterade idé och tävlingsbidrag.

Naturvetarna förehåller sig rätten att fritt använda tävlingsbidrag i Naturvetarnas kanaler för att marknadsföra och berätta om både tävlingsbidrag och dess ägare.

Tävlingsbidrag får ej vara en redan etablerat produkt, vara eller tjänst, på marknaden.

Personuppgiftshantering

Vi behandlar inkomna personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy som du hittar på naturvetarna.se/gdpr

Insamlade personuppgifter i samband med tävlingen kommer att behandlas av tävlingens jury samt Naturvetarna. Naturvetarna är personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter. Personuppgifterna kommer att hanteras för att administrera tävlingen, för att utse vinnare samt för att marknadsföra tävlingen och dess deltagande bidrag. Uppgifterna kommer endast att vara registrerade under den tid som krävs för dessa nämnda syften.

Den som är identifierbar i ett tävlingsbidrag har när som helst, utan kostnad, rätt att begära tillgång till dennes personuppgifter samt komplettera och korrigera redan inlämnade uppgifter. Om personuppgifter hanteras på något sätt som går i strid med personuppgiftslagen har den berörda också rätt att få dennes uppgifter raderade från våra register.

Senast uppdaterad: