Frågor & svar
Om oss

Vilka hälso- och sjukvårdsprofessioner ingår i Naturvetarna?

Inom Naturvetarna finns ett 20-tal professioner. Vi presenterar några av dem här nedan.

Biomedicinska analytiker

Biomedicinska analytiker utför de analyser som ligger till grund för den medicinska bedömningen. De är metodexperter och beroende på inriktning hanterar de laboratoriemedicinska prover från exempelvis blod, avföring och vävnad eller kliniskt fysiologiska tester som ger svar på hur de inre organen fungerar.

Cytodiagnostiker

Cytodiagnostiker identifierar cellförändringar vid hälsokontroller samt bistår vid cancer- eller infertilitetsutredningar. Med hjälp av modern mikroskopi och avancerade molekylära metoder kan de diagnosticera cancer. Deras insatser är ovärderliga i kampen mot livmoderhalscancer.

Sjukhuskemister

Sjukhuskemister ser till att patienten får ett snabbt och korrekt provsvar. De kvalitetssäkrar och optimerar hela processen från provtagning till analysresultat, samt ser till att vården hänger med i den snabba utvecklingen av analysmetoder, apparatur och it-applikationer.

Sjukhusgenetiker

Sjukhusgenetiker analyserar de prover som är nödvändiga för att kunna utreda risk eller förekomst av genetisk sjukdom. Tack vare att det idag är möjligt att sekvensera arvsmassan har diagnostiken revolutionerats när det gäller ärftliga sjukdomar.

Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker använder radiologiska metoder för att diagnostisera och behandla sjukdomar som cancer. De kvalitetskontrollerar även röntgenapparatur och ansvarar för strålningssäkerheten inom hälso- och sjukvården.

Dietister

Dietister erbjuder kostrådgivning för att förebygga eller behandla sjukdom. Vad vi äter har stor betydelse för vår hälsa och vår möjlighet att tillfriskna efter exempelvis operation eller cancerbehandling.

Genetiska vägledare

Genetiska vägledare ger råd och vägleder patienter som fått besked om att de har en förhöjd risk att utveckla en viss sjukdom. De ger stöd och förklarar vad resultaten innebär. I takt med att diagnostiken utvecklas kommer genetiska tester att bli allt vanligare, vilket sannolikt också kommer att öka efterfrågan på vägledning.

Data- och systemvetare

Effektiva och moderna IT-system förvaltas av data och systemvetare. Systemen är avgörande för att personal ska ha tillgång till journaler och annan patientinformation som är nödvändig för bästa möjliga vård.

Miljövetare

Miljövetare stärker folkhälsan genom sitt arbete för att minimera sjukhusens miljöpåverkan när det gäller hantering av energi, avfall, läkemedel och kemikalier. De kan också arbeta med att förbättra inomhusmiljön för att på ett direkt sätt bidra till patienters tillfrisknande.

Matematiker och statistiker

Statistiker tar fram avancerade algoritmer för schemaläggning och optimal användning av tillgängliga resurser. Ett faktabaserat beslutsunderlag är en nödvändigt för effektiv hälso- och sjukvård, speciellt då det råder brist på kompetens och tillgången till avancerad utrustning är begränsad.

Nutritionister

Nutritionister arbetar brett med förebyggande insatser för att förbättra folkhälsan. Det kan handla om att förändra våra kostvanor eller förmå oss att sluta röka. De följer forskningen om hur det vi äter påverkar vår hälsa, samt gör epidemiologiska kartläggningar.

Yrkes- och miljöhygieniker

Yrkes- och miljöhygieniker förebygger ohälsa genom att göra exponeringsutredningar och kartlägga risker i miljön från kemiska och smittsamma ämnen, luftpartiklar, buller, vibrationer, strålning med mera.

Bioinformatiker

Bioinformatiker besvarar kliniska frågeställningar genom att analysera biologiska data. De är ofta involverade i processer för att i samarbete med diagnostiska team utveckla en datahantering med hög kvalitet och säkerhet.

Senast uppdaterad: