Frågor & svar
Om oss
Kvinna vid sitt skrivbord

Hälso- och sjukvård

Naturvetare bidrar till bättre hälsa för Sveriges befolkning på många olika sätt. Med allt ifrån diagnostik, till rådgivning och behandling gör de nytta för patienter. De har också en självklar roll när det gäller verksamhetsservice som IT, miljö och logistik samt utredning, forskning och ledning.

Naturvetare behövs i hälso- och sjukvården och i ljuset av digitaliseringen och den medicinska utvecklingen kommer de att bli allt viktigare. Ett ökat fokus på diagnostik, förebyggande hälsoarbete samt forskning och utveckling (FoU) är starkt pådrivande faktorer.

Det finns idag närmare 10 000 naturvetare inom hälso- och sjukvården. De flesta har en generell medicinsk-naturvetenskaplig akademisk examen.

  • 4 av 10 naturvetare har en legitimation som biomedicinsk analytiker, dietist eller sjukhusfysiker.
  • 85 procent av naturvetarna är anställda i de 7 regioner som har ett universitetssjukhus.

Läs mer om våra professioner inom hälso- och sjukvården.

 

Vad vill Naturvetarna?

Vi verkar för en hälso- och sjukvård där patienten står i fokus och där varje medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att bidra till verksamheten. Vi vill att arbetsgivaren ska: 

  1. Ge ansvar och använda kompetensen rätt. Den medicinska utvecklingen och digitaliseringen kommer att leda till förändrade yrkesroller. Det behövs nytänkande när det gäller vem som gör vad.
  2. Bredda rekryteringen, så att det finns många vägar in till ett arbete inom hälso- och sjukvården.
  3. Skapa bättre arbetsmiljö med individanpassade anställningsvillkor, så att fler både vill, kan och får arbeta mer.
  4. Utveckla verksamheten och medarbetarna genom att i samarbete med lärosätena få till stånd breda karriärutvecklingsprogram samt ökade satsningar på forskning och utveckling.
  5. Satsa på den livsviktiga dialogen mellan medarbetare och chef genom att stärka cheferna.
  6. Se till att det är ekonomisk hållbart att utbilda sig till ett yrke inom hälso- och sjukvården.
  7. Tillämpa löneavtalet, så att det i större utsträckning lönar sig för medarbetare att ta ansvar och uppvisa resultat som för verksamheten framåt.

 

Senast uppdaterad: