Frågor & svar
Om oss

Skapa en hållbar arbetsplats

Naturvetarna har tagit fram en guide för en hållbar arbetsplats, som hjälper dig att driva på den gröna omställningen på din arbetsplats. Som grund ligger Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Publicerad: Uppdaterad:

Här är en kortversion av Naturvetarnas hållbarhetsguide. Hela hållbarhetsguiden kan du ladda ner i vår Utbildningsportal. 

 

Res fossilfritt

Sätt upp mätbara mål och delmål. På årsbasis kan ett delmål vara att minska utsläppen från resandet med 20 procent. Det långsiktiga målet kan vara att resandet ska vara närapå fossilfritt 2030.

 

Uppmuntra cykling och digitala möten

Gör det möjligt att jobba och ha möten digitalt på distans, även efter pandemin. Uppmuntra och kanske premiera dem som cyklar eller åker kollektivt till arbetet och i tjänsten. Klimatkompensera resor för de utsläpp som inte går att bli av med. Var noga vid val av leverantör och säkerställ att klimatinvesteringen är hållbar.

 

Visste du att?

Cyklar du varje dag till och från jobbet minskar dina utsläpp av koldioxid med 400 kilo under ett år jämfört med om du kör bensindriven bil, om sträckan är 10 kilometer i ena riktningen.

 

De går i täten

På Folkhälsomyndigheten har Saco-S-föreningen med Naturvetarna i spetsen träffat ett avtal med arbetsgivaren om att det ska löna sig ekonomiskt för individen att välja tåg i stället för flyg vid tjänsteresor.

 

Hushålla med energin

Även energisnål led-lampor och IT drar mycket energi. Kartlägg och åtgärda energitjuvarna på kontoret. Det kan handla om allt från lampor som lyser i onödan till vatten som droppar från kranen. Ta hjälp av kommunens energirådgivare för att få fler tips på vad ni kan göra på din arbetsplats.

 

Visste du att?

Du spar energi genom att dra ur laddaren från vägguttaget när mobilen och datorn inte används. Upp till 10 procent av ett hushålls totala elförbrukning uppskattas gå till apparater i standby-läge.

 

Håll koll på kemikalierna

Miljömärkta produkter är regel och att använda kemikalier omhändertas på rätt sätt.

Inred med begagnade möbler och se till att de inte innehåller flamskyddsmedel.

Källsortera hushållssopor, plast, papper, metall, kartong, glas, batterier, glödlampor, elektronik och matavfall. Kanske det passar att ha en kompost på arbetsplatsen. Kaffesump fungerar utmärkt som jordförbättringsmedel.

 

Närodlat tack

Välj närproducerat och ekologiskt. Svenskt är mer hållbart än till exempel kött från biffdjur som betat på marker som tidigare var regnskog. Ha koll på hur maten är producerad och ta hänsyn till en varas livscykelanalys när inköp görs. Undvik engångsförpackningar vid hämtning av lunch och välj mat efter säsong.

Om möjligt välj gärna leverantörer som serverar mat och dryck från råvaror som annars skulle slängas. Välj alltid bort flaskvatten, då det både är dyrare och sämre för klimatet.

 

Flera tips för hållbarhet: 

  • Anlägg odlingsytor och välj örter som blommar under hela växtsäsongen. Då gynnas humlor och bin.
  • Låt en oberoende part göra ett klimatbokslut på verksamhetens utsläpp av växthusgaser.
  • Utbilda personalen i frågor om hållbarhet.
  • Se över prenumerationer av papperstidningar. Avsluta dem som inte behövs och gå över till att prenumerera på webbtidningar.

 

Detta hållbarhetsarbete gör Naturvetarna

I december 2019 sjösatte Naturvetarna sitt miljöledningssystem – Mille – under festliga former. Uttjänta prylar fick nytt liv som konstverk och vi firade med hälsosamt och alkoholfritt bubbel. Några av ledorden för Mille är lust, engagemang och miljönytta.

Syftet med Mille är att Naturvetarna ska minska sin direkta miljöpåverkan. Lika viktigt är att driva på hållbarhetsarbetet i samhället.

En oberoende part gör varje år ett klimatbokslut som sätter siffror på våra utsläpp av växthusgaser. Målet är att hela tiden minska utsläppen. De utsläpp som blir kvar klimatkompenserar vi för genom investeringar i hållbara skogsprojekt i Afrika.