Frågor & svar
Om oss

Beställning av medlemslista för professionsförening

För att från Naturvetarna ska kunna lämna personuppgifter till professionsföreningar krävs att professionsföreningens styrelse utser en eller två behöriga mottagare av personuppgifter. Det kan vara en person i dess styrelse eller en utvald funktionär (medlem i men utan uppdrag i professionsföreningens styrelse).

En begäran av personuppgifter görs av den behöriga mottagaren via Naturvetarnas formulär nedan. I detta webbformulär förbinder sig den utsedda mottagaren att följa de rutiner som framgår i Policy och rutiner om personuppgifter för professionsföreningars styrelser.

Det är endast de utsedda mottagarna i professionsföreningen som får ta emot personuppgifter rörande Naturvetarnas medlemmar. Om personuppgifter lämnas ut för ett visst ändamål, exempelvis medlemslistor inför ett möte, får personuppgifterna inte användas för ett annat ändamål, exempelvis medlemsrekrytering.

Begäran av professionsförening att ta ut medlemsuppgifter från Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening

Efter begäran kommer du att få ett beslut från Naturvetarna om vi lämnar ut personuppgifterna eller inte. Ett nödvändigt krav är alltid att föreningen har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Naturvetarna. Om Naturvetarna lämnar ut personuppgifter ska dessa gallras (tas bort permanent så att de inte kan återskapas) så snart de uppfyllt ändamålet och får aldrig användas för annat ändamål.

Policy och rutiner för professionsföreningar
Utsedd av föreningen:
Senast uppdaterad: