Frågor & svar
Om oss

Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer, SSAI

Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer, SSAI, är en yrkesorganisation för arbetsmiljöinspektörer inom Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöinspektörer genomför inspektioner på arbetsplatser i syfte att kontrollera att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs.

Medlemskap i SSAI är gratis. Du kan även vara medlem som student.

 

SSAI arbetar för:

  • Att inspektörerna skall ha en god arbetsmiljö.
  • Marknadsföra vår yrkesroll i syfte att skapa en positiv bild av vårt arbete.
  • En hög arbetsmoral och god etik i arbetet.
  • Kontinuerlig fort- och vidareutbildning.
  • Att tillsynsarbetet ute på fältet prioriteras.
  • Att fältarbete skall vara verkets kärnverksamhet.
  • Främja olika samverkansformer inom verket.
  • En tydligare tillämpning av löne- och chefspolicyn i riktning mot marknadsanpassning av löner.
  • Att förtroendeuppdrag belönas.
  • Ständig utveckling av tillsynsmetoder för att effektivisera tillsynsarbetet.

 

Kemiregler - det finns en Vägledning

Läs om regler för kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, på Arbetsmiljöverkets webbplats: https://www.av.se/

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer, SSAI