Frågor & svar
Om oss
Skred i Lärje nära Göteborg 2008.

Geosektionens årsmöte & skredwebbinarium 16 april

Vi startar kl 15:00 med en serie föredrag på temat Gjerdrum: skred, geologi och samhällsbyggnad, därefter följer paneldiskussion med frågor.

För deltagande gäller OSA senast onsdag 14 april. Anmäl dig här

För föredragen gäller fritt deltagande. För deltagande i årsmötet som följer kl 16:45 krävs giltigt medlemskap i Naturvetarnas Geosektion.

  • Lena Rubensdotter (NGU): Skredet i Gjerdrum: hur samhället har byggt upp kartläggning och administration av skredrisker och skredhändelser
  • Kristian Schoning (SGU): Skredsituationen i Sverige och kopplingen till de svenska geologiska förutsättningarna för skred
  • Jenny Gustafsson (SGI): Förebyggande och akuta insatser mot skred
  • Victoria Svahn (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad): Hur kommuner använder geologisk och geoteknisk info i planprocessen

Uppdaterat program med slutliga hålltider publiceras här samt på LinkedIn och Facebook. Uppdaterad information skickas även ut med epost till Geosektionens medlemmar.

Eventuella motioner till årsmötet skall ha inkommit till ovanstående epost senast 9 april.
Länk för uppkoppling med hålltider och detaljerat program skickas senast ut dagen före årsmötet.

Vill DU inför årsmötet nominera någon till priset Årets Geolog 2021, eller har DU en idé eller ett förslag hur vi kan utveckla eller förbättra Geosektionens arbete, tex. genom studentaktiviteter, föredrag eller något annat, kontakta oss på geosektionen@naturvetarna.se.

Senast uppdaterad: