Frågor & svar
Om oss

Johan Kuylenstierna - Det var inte bättre förr 

Vi har äran att presentera Johan Kuylenstierna som första gäst i Naturvetarpodden. Klimatexperten som inger framtidshopp och vill att Sverige ska bli mer självförsörjande på livsmedel.

Vem är Johan Kuylenstierna?

Johan KuylenstiernaJohan Kuylenstierna är i dag förutom ordförande i Klimatpolitiska rådet också adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet och styrelseledamot i bland annat Sveaskog, WWF Sverige och Mistra. Han tillträder sin nya tjänst som generaldirektör för Formas den 6 september 2022.

 

 

 

Mormor inspirerar, hållbar utveckling

Det gäller att få med sig hela befolkningen och vara strategis smart i i hållbar utveckling och få med sig hela industrin och techbolagen på tåget för en grön ömställning och snabbt synliggöra effekten av vår ansträngingar globalt.

Johans mormor föddes sent på 1800- talet och varit med om en revolutionerande resa för Sverige, från att vara ett väldigt fattigt land till ett välfärdsland . Han inspireras av sin mormor och lever efter devisen: Det var inte bättre förr. Missa inte intressanta vinklar hur Sverige kan bli mer självförsörjande på livsmedel från klimatexperten Johan Kuylenstierna. 

 

 

Lyssna på Johan Kuylenstierna

Senast uppdaterad: