Frågor & svar
Om oss

Erik Jonsson – Sätt fart på brytningen av kritiska metaller

 

Vem är Erik Jonsson?

 

ErikJ_Instagram_1080px.jpg


Han är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU, och adjungerad professor på Uppsala universitet.
 

Erik Jonsson har ett mineral uppkallat efter sig. "erikjonssonit" har upptäckts av en forskargrupp vid Ryska Vetenskapsakademin. Mineralet har hittats i malm från en gruva i Namibia. 

Årets geolog blev han 202. Utmärkelsen är instiftad av Geosektionen inom Naturvetarna. I motiveringen skriver juryn bland annat: ” Tack vare sitt gedigna kunnande och engagemang så bidrar Erik till att sprida kunskap om geologins och minerals betydelse för samhället…” 

 

Kirunas fyndighet inger hopp

Den nya fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna inger hopp. Att rennäringen sätter sig på tvären förvånar statsgeologen Erik Jonsson, som menar att man borde kunna hitta lösningar, där båda parter kan bli nöjda. Han påminner om att Kiruna stad inte hade funnits utan gruvan.

Det finns fler brytvärda områden i Sverige, som Norra kärr vid Vätterns strand. Där är koncentrationen av kritiska metaller högre. Men brytningen står i strid med miljöintressen och risk för att vatten förorenas.

De långa tillståndsprövningarna är en bromsklots, enligt statsgeologen Erik Jonsson. Han hoppas att den nya regeringen går från ord till handling och snabbar på processerna utan att ge avkall på miljökraven. Men om vi inte vill sitta i knät på Putin och Xi Jinping måste det bli fart på brytningen av sällsynta jordartsmetaller i Sverige, menar Erik Jonsson.

Lyssna på Erik Jonsson

Senast uppdaterad: