Frågor & svar
Om oss

Vad ska Naturvetarna jobba med?

Här kan du ta del av styrelsens förslag på inriktning för Naturvetarna 2022-2024. 

Styrelsens förslag utgår ifrån en föränderlig arbetsmarknad där Naturvetarna måste ligga i framkant och vara med i diskussioner som påverkar medlemmarna.

 

Styrelsens huvudförslag till kongressen

1. Naturvetarna ska vara en tydlig aktör i diskussionerna om spelreglerna på arbetsmarknaden.

Detta sker genom att Naturvetarna:

  • Med kollektivavtal som grund arbeta för fler flexibla lokala överenskommelser mellan chef och medarbetare.
  • Undersöker hur kollektivavtal kan utvecklas och bli mer intressanta för såväl internationella företag som de med färre anställda.
  • Diskuterar frågor som rör kompetensutveckling, försäkringslösningar, arbetsvillkor och arbetsmiljö för naturvetare som anställda och egenföretagare.

2. För att värna tryggheten och underlätta utveckling och omställning ska medlemsnyttan vässas.

Detta sker genom att Naturvetarna:

  • Stärker lokalt och centralt arbete i frågor kring rekrytering, löneprocesser, förhandling och karriär för att på bästa möjliga sätt stödja medlemmar genom hela arbetslivet.
  • Når ökad insikt om trender i omvärlden och på arbetsmarknaden i syfte att kontinuerligt anpassa verksamheten efter medlemmarnas behov och med fokus på ett hållbart samhälle.
  • Utvecklar möjligheterna och formerna för medlemsengagemang och dialog, då det är viktigt för interndemokratin att förbundet på ett bra och enkelt sätt fångar upp signaler från medlemmar.

3. Naturvetarna ska vara en tydlig röst för naturvetare och naturvetenskap i samhället.

Detta sker genom att Naturvetarna:

  • Lyfter vikten av en hållbar omställning av samhället som bygger på naturvetenskaplig kunskap, forskning, innovation och fakta.
  • Arbetar för goda anställningsvillkor för forskare och lärare vid högskolan.
  • Stärker sitt arbete kring rörlighet mellan högskola och näringslivet samt övrig offentlig sektor.
Senast uppdaterad: