Frågor & svar
Nyheter

Vårdförbundets strejk – det här gäller

Vårdförbundets strejk har brutit ut. Här kan du som är medlem i Naturvetarna läsa om vad som gäller för dig. 

Publicerad:

Som medlem i Naturvetarna har du rätt att vara neutral i nuvarande konflikt mellan Vårdförbundet och SKR och kan därför självständigt bestämma dig för att inte ta över strejkande kollegors arbetsuppgifter. Undantag gäller om aktuella arbetsuppgifter är en del av din vanliga tjänst vilka du då behöver fortsätta utföra.

Du måste anmäla din neutralitet till din närmaste chef. Förbundet centralt kan inte anmäla det i ditt namn, eller beordra dig att vara neutral. Neutralitet gäller även Vårdförbundets blockad om övertid och mertid, med samma undantag gällande om aktuella arbetsuppgifter är del av din nuvarande tjänsts arbetsuppgifter.

Skyddsarbete kan arbetsgivaren trots neutralitet begära att du utför vid enskilda motiverade lägen och då kan både övertid eller överta strejkande kollegas arbetsuppgifter vara aktuellt. Vid beordrat skyddsarbete är det viktigt att du kontaktar Naturvetarnas lokala fackliga företrädare eller vår medlemsrådgivning om du har några frågor om enskilt läge är motiverat i enlighet med lag och avtal. Utför alltid arbetet om inte förbundet har meddelat annat då du inte vill riskera att bedömningen var felaktig och du därmed riskerar repressalier. Visar det sig senare varit felaktigt kan förbundet se över möjligheten att kalla arbetsgivaren till förhandling i ett senare läge.

Vill arbetsgivaren omplacera dig av någon anledning behöver man förhandla detta enligt 6§ i Allmänna bestämmelser (kollektivavtalet). Vill arbetsgivaren omplacera dig för att täcka upp för en av Vårdförbundets medlemmar är detta inte godtagbart vid anmäld neutralitet.

Gällande strejkersättning betalar inte Naturvetarna ut någon ersättning för våra medlemmar som i nuläget inte är varslade av förbundet att strejka, vi är neutrala i denna konflikt och stöttar våra medlemmar i att vara neutrala i sitt fortsatta arbete under strejk.

Här kan du läsa mer om att vara neutral i konflikten och vad det innebär 

Slutligen kan även arbetsgivare vid konflikt sätta arbetsplatser i lockout. Lockout innebär att arbetsgivare utestänger anställda, oavsett medlemskap i fackförbund, från deras arbetsplats. Precis som vid strejk och blockad måste arbetsgivarparten varsla om lockout, vilket inte har skett i nuläget. Om lockout varslas har förbundet möjlighet att betala strejkersättning för inkomstbortfall till berörda medlemmar.

För medlemmar/förtroendevalda hos berörda arbetsgivare kommer vi att bjuda in till Teamsmöten gällande strejken om den blir av så håll utkik på vår hemsida och i mejlkorgen om mer information gällande detta.

Har du som medlem frågor kopplade till strejken kan du höra av dig till kor@naturvetarna.se