Frågor & svar
Nyheter

Sarah 2023-11-13

Nej. Har tackat nej till chefsroller flera gånger. Jag är inte intresserad av att ha personalansvar, lönesamtal, konflikthantering och liknande. I synnerhet inte samtidigt som det normalt sett samtidigt finns debiteringskrav.