Frågor & svar
Nyheter

Peter 2023-03-13

Jo det görs, men bäst upplever jag när utbildningen relaterar starkt till aktuell arbetsuppgift eller sker efter tydligt kompetensbehov i ett projekt.