Frågor & svar
Nyheter
Bild på Naturvetarnas förslag till regeringen

Här är Naturvetarnas förslag till regeringen

Den 31 oktober var det deadline för inspel till den kommande forskningsproppen. Här kan du i korthet läsa om vad vi anser krävs för att uppnå excellens, internationalisering och innovation, som är regeringens ledord för forskningspolitiken.

Publicerad:

Sverige har goda förutsättningar att bedriva naturvetenskaplig forskning i framkant. Viljan och ambitionerna finns men måste backas upp av seriösa, långsiktiga åtaganden. I en tid som präglas av vilseledande information, konspirationsteorier och brist på källkritik är det särskilt viktigt att politiska beslut grundas på fakta och kunskap. Vi måste värna den akademiska friheten och låta experterna vara experter.

För en naturvetenskaplig forskning i världsklass vill vi på Naturvetarna att regeringen:

  • Ökar anslagen till kvalitativ naturvetenskaplig forskning för att driva omställningen till ett hållbart, resilient samhälle.
  • Ger stabil, långsiktig finansiering till lärosäten och forskningsinfrastruktur som främjar kontinuitet och utveckling.
  • Säkrar återväxten av forskare genom stärkt utbildning, trygga anställningar och fler karriärvägar.
  • Verkar för att fler utländska forskare söker sig till Sverige och vill stanna.


Läs hela vårt inspel till regeringen här