Frågor & svar
Nyheter

Gabriella 2022-10-07

Jag tänker ännu mer på hållbarhet i mina inköp. Köper man mindre kan man köpa bättre, och välja hållbara alternativ. Jag känner också att vi som har råd att köpa ekologiskt verkligen måste göra det nu när många inte har råd, för att stötta den produktionen.