Frågor & svar
Nyheter

Karin 2022-04-13

Det är dags för en arbetstidsförkortning, inte hopträngning! Visst finns stora fördelar med en längre sammanhållen ledighet, men inte på bekostnad av hälsan. De senaste decenniernas effektivisering av arbetsuppgifter har hitintills bara gagnat arbetsgivarna, nu är det väl ändå dags att arbetstagarna får lite av effektiviserings-kakan? Fyradagarsvecka med bibehållen lön och arbetstid!